dissabte, 31 de març de 2007

Censura: Una pregunta.
Una vegada que he tornat a casa fulleje els diaris de paper i electronics. Sembla que ara , si a TV3 censuren el terme de País Valencià i anomenen el nostre territori com Comunitat Valenciana, el Molt Honorable President Francisco Camps donarà el seu vist-i-plau per tal que TV3 continue les seues emisions al País.
Curiós. No n'hi ha cap problema si a TVE, A3, Tele5 , etc, ens diuen "levantinos"; ells se senten orgullosos si parlen d'aquesta terra com del "Levante" i ja es el sumun si s'afegeix la paraula "español":Levante Español es el máxim per a tots ells, pero el terme País Valencià mai no será admés. Malgrat tot País Valencià era el terme inclòs al preambul del vergonyós estatut del 82. Pero no parlaré ara d'alló.
El cas es que esta gent tant, els politics que hem de sofrir, ni estimen la nostra terra, ni la nostra llengua, ni la nostra cultura ni la nostra identitat.
Però com pot pensar el Sr. Camps que hui es pot demanar "censura"? Es una llàstima que encara no sàpia ell i altres, psoers inclosos, que la censura va desapareixer fa anys. Es una llàstima qui diu tindre "taraná" no defense els drets que els valencians tenim a no perdre les arrels. No es estrany si pensem que els seus companys ens van trair pactant el vergonyós estatut del 82. I es natural si pensem que el senyor del "taraná" tambe va pactar amb el PP el fastigós estatut actual.

Jo per principi lluite contra tot allò que em prohibeixen. Defense el terme País Valencià perque com he escrit centenars de vegades, el nom de Comunitat Valenciana va ser parit per un munt de politics antivalencians. Aixi que una pregunta Sr. Camps: Com pena censurar aquest bloc?

Cap comentari: